0


Pengertian Madaniyyah Madaniyyah itu adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah Saw Hijrah dari madinah... Berikut ini adalah surat yang di turunkan sesudah Rasulullah Saw hijrah...

QS. Al-Baqarah
QS. Ali`Imran
QS. An-Nisaa`
QS. Al-Maidah
QS. Al-Anfal
QS. At-Taubah
QS. Al-Hajj
QS. An-Nur
QS. Al-Ahzab
QS. Muhammad
QS. Al-Fath
QS. Al-Hujurat
QS. Ar-Rahman
QS. Al-Hadid
QS. Al-Mujadilah
QS. Al-Hasyr
QS. Al-Mumtahanah
QS. Ash-Shaf
QS. Al-Jumu`ah
QS. Al-Munafiqun
QS. At-Taghabun
QS Ath-Thalaq
QS. At-Tahrim
QS. Al-Insan
QS. Al-Bayyinah
QS. Al-Zalzalah
QS. An-Nashr

Sumber : https://www.kajianmuslim.net/2016/07/pengertian-madaniyyah.html

Dikirim pada 22 Juli 2016 di Muslim


Pengertian Makkiyyah

Dikutip dari sumber : https://www.kajianmuslim.net/2016/07/pengertian-makkiyyah.html

Makkiyyah :
Di sebut makkiyyah yaitu adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke madinah, Berikut ini adalah Surat-Surat yang di turunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah...

QS. Al Fatihah
QS. Al An`am
QS. Al A`raf
QS. Yunus
QS. Hud
QS. Yusuf
QS. Ar-Ra`d
QS. Ibrahim
QS. Al Hijr
QS. An Nahl
QS. Al Isra`
QS. Al Kahfi
QS. Maryam
QS. Thaha
QS. Al Anbiya
QS. Al Mu`minun
QS. Al Furqan
QS. Asy Syu`ara
QS. An Naml
QS. Al Qashash
QS. Al Ankabut
QS. Ar Ruum
QS. Luqman
QS. As Sajdah
QS. Sabaa`
QS. Fathir
QS. Ya Sin
QS. Ash Shaffat
QS. Shad
QS. Az Zumar
QS. Al Mu`min
QS. Al Fushshilat
QS. Asy Syuraa
QS. Az Zukhruf
QS. Ad Dukhan
QS. Al Jasiyah
QS. Al Ahqaf
QS. Qaaf
QS. Az Zariyat
QS. Ath Thur
QS. An Najm
QS. Al Qamar
QS. Al Waqi`ah
QS. Al Mulk
QS. Al Qalam
QS. Al Haqqah
QS. Al Ma`arij
QS. Nuh
QS. Al Jin
QS. Al Muzammil
QS. Al Muddatstsir
QS. Al Qiyamah
QS. Al Mursalat
QS. An Naba`
QS. An Nazi`at
QS. `Abasa
QS. At Takwir
QS. Al Infithar
QS. Al Muthaffifin
QS. Al Insyiqaq
QS. Al Buruj
QS. Ath Thariq
QS. Al A`la
QS. Al Ghasyiyah
QS. Al Fajr
QS. Al Balad
QS. Asy Syams
QS. Al Lail
QS. Adh Dhuha
QS. Al Insyirah
QS. At Tiin
QS. Al `Alaq
QS. Al Qadr
QS. Al `Adiyat
QS. Al Qari`ah
QS. At Takatsur
QS. Al `Ashr
QS. Al Humazah
QS. Al Fiil
QS. Al Quraisy
QS. Al Ma`un
QS. Al Kautsar
QS. Al Kafirun
QS. Al Lahab
QS. Al Ikhlash
QS. Al Falaq
QS. An Naas


Dikirim pada 20 Juli 2016 di Panduan Sholat


Bacaan Surat At-Takwir...

"Bismillahirrahmanirrahiim"

"Idzaasy syamsukuwwirat"
"Waidzaannujumungkadarat"
"Waidzal jibaalusuyyirat"
"Waidzal isyaa ru uth thilat"
"Waidzaal wuhuusyu husyirat"
"Waidzal bihaarusujjirat"
"Waidzaannufuu suzuwwijat"
"Waidzaal mau`udatu su`ilat"
"Bi ayyidzambing qutilat"
"Waidzaash shuhufunu syirat"
"Waidzaas samaa ukusyithat"
"Waidzaal jahiimusu-i irat"
"Waidzaaljannatu uzlifat"
"Alimat nafsummaa ahdharat"
"Falaa uqsimubiljunnas"
"Aljawaarilkunnas"
"Wallaili idzaa as as"
"Wash shubhi idzaa tanaffas"
"Innahulaqaulعrasuuling نariim"
"Dzii quwwatin ingda dzil arsyi makiin"
"Muthaa ingtsamma amiin"
"Wamaa shaa hibukum bimajnuun"
"Walaqad ra aahubil ufuqil mubiin"
"Wamaa huwa alal ghaibi bidhaniin"
"Wamaa huwa biqauli syaithanirrajiim"
"Fa ainatadz habuun"
"Inhuwa illaa dzikrullil aalamiin"
"Limang syaa amingkum ayyastaqiim"
"Wamaa tasyaa uw na illaa ayyasyaa Allaahurabbul aalamiin"Terjemaahan Surat At-Takwir dalam bahasa indonesia...

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang"
"Apabila matahari di gulung"
"Dan apabila bintang-bintang berjatuhan"
"Dan apabila gunung-gunung di hancurkan"
"Dan apabila unta-unta yang bunting di tinggalkan"
"Dan apabila binatang-binatang liar di kumpulkan"
"Dan apabila lautan dipanaskan"
"Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh"
"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang di kubur hidup-hidup di tanya"
"Karena dosa apa dia di bunuh"
"Dan apa bila lembaran-lembaran(catatan amal) telah di buka lebar-lebar"
"Dan apabila langit di lenyapkan"
"Dan apabila neraka jahim dinyalakan"
"Dan apabila surga di dekatkan"
"Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan nya"
"Aku bersumpah demi bintang-bintang"
"Yang beredar dan terbenam"
"Demi malam apabila telah larut"
"Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing"
"Sesungguhnya (Al-Qur`an) itu benar-benar firman Allah yang di bawa oleh utusan yang mulia
(jibril)"
"Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi disisi allah yang memiliki arsy"
"Yang di sana (di alam malaikat) di taati dan di percaya"
"Dan temanmu (muhammad) itu bukan orang gila"
"Dan sungguh, dia (muhammad) telah melihatnya (jibril) di ufuk yang terang"
"Dan dia (muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib"
"Dan Al-Qur`an itu bukanlah perkataan syetan yang terkutuk"
"Maka kemanakah kamu akan pergi"
"(Al-Qur`an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam"
"(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus"
"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila di kehendaki Allah, tuhan seluruh alam"
Sumber : https://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-at-takwir-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html

Dikirim pada 13 Juli 2016 di Surat Al-Qur`an


Surat Al-Infitar...Bacaan Surat Al-Infitar...

"Bismillahirrahmanirrahiim"
"Idzaassamaa ungfatharat"
"Waidzaalkawaa kibung ta tsarat"
"Waidzaal bihaarufujjirat"
"Waidzaal qubuurubu` tsirat"
"Alimat nafsummaa qad damat wa` akh khorat"
"Yaa ayyuhaal ingsaanumaa gharrakabirabbikal kariim"
"Al ladzii kholaqaka fasawwaa kafa`adalak"
"Fii ayyishuuratimmaa syaa` arakkabak"
"Kallaa bal tukadz dzibuuna biddiin"
"Wainna alaikum lahaafizhiin"
"Kiraamangkaa tibiin"
"Ya`lamuunamaa taf`aluun"
"Innal abraaralafii na` iiim"
"Wa innalfuj jaaralafiija hiim"
"Yashlau nahaa yaumaddiin"
"Wamaa hum anhaa bighaa inbiin"
"Wamaa adraakamaa yaumuddiin"
"Tsumma maa adraakamaa yaumuddiin"
"Yaumalaa tamliku nafsullinaf sing sai` an . Wal amruyauma`idzillillaaah"


Terjemaahan Surat Al-Infitar dalam bahasa indonesia...

" Dengan meyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang"
"Apabila langit terbelah"
"Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan"
"Dan apabila lautan dijadikan meluap"
"Dan apabila kuburan-kuburan di bongkar"
"(Maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah di kerjakan dan yang di lalaykan(nya)"
"Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (Berbuat durhaka) terhadap
tuhanmu yang maha pengasih"
"Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan
tubuh)mu seimbang"
"Dalam bentuk apa saja yang di kehendaki! dia menyusun tubuhmu"
"Sekali-kali jangan begitu! bahkan kamu mendustakan hari pembalasan "
"Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu)"
"Yang mulai (disisi Allah) dan yang mencatat perbuatan mu"
"Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan"
"Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh)
kenikmatan"
"Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka"
"Mereka masuk kedalamnya pada hari pembalasan"
"Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu"
"Dan tahukah kamu apa hari pembalasan itu"
"Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu"
"(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong ) orang lain. Dan
segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah."Sumber : https://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-al-infitar-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html

Dikirim pada 12 Juli 2016 di Surat Al-Qur`an
Awal « 1 2 3 » Akhir
Profile

“ Haji/Hajjah adeliasumini ini masih belum mau dikenal orang, mungkin masih malu. “ More About me

Page
BlogRoll
Kajian Muslim
Statistik
    Blog ini telah dikunjungi sebanyak : 25.305 kali


connect with ABATASA